De wet- en regelgeving omtrent uitzonderlijk vervoer is in Nederland en in de omliggende landen zoals België en Duitsland al enkele malen verder aangescherpt. Echter, wat wij voornamelijk merken in onze praktijk is dat de handhaving hierop strenger wordt en de consequenties van een eventuele overtreding zwaarder worden bestraft. Als transportbedrijf werken we uiteraard reeds conform de richtlijnen, maar zijn we genoodzaakt om hier extra alert op te zijn in de nabije toekomst. 

We wijzen u erop dat wij transportopdrachten in geval van uitzonderlijk vervoer enkel kunnen uitvoeren indien we in het bezit zijn van een geldige ontheffing.

 

Loop geen onnodige vertraging op in uw transport.

Om geen onnodige vertraging op te lopen in uw transport, verzoeken we u om rekening te houden met de aanvraagtijden van een ontheffing. Voor transport in Nederland dient u rekening te houden met een aanvraagperiode van 5 tot 10 werkdagen. Voor een ontheffing in België dient u rekening te houden met een aanvraagperiode van 10 tot 15 werkdagen en voor Duitsland zelfs met ca. 3 weken. Helaas kunnen wij hier geen invloed op uitoefenen.

Een Nederlandse en Duitse ontheffing wordt standaard verstrekt voor 4 weken, een Belgische ontheffing wordt doorgaans verstrekt voor 8 tot 12 weken. Dit geeft voldoende marge om het transport in te plannen, mits het tijdig wordt aangevraagd.

Kortom, wees dus op tijd met uw offerte aanvraag of transportopdracht. Dit geeft meer rust en mogelijkheden, zowel in uw eigen belang als in dat van ons.

 

Nieuwe regelgeving voor transportbegeleiders.

In de recent ontvangen nieuwsbrief van TLN (Transport & Logistiek Nederland) is meer bekend geworden over de nieuwe regelgeving voor transportbegeleiders, inclusief feitcodes en boetebedragen voor overtredingen. In de nieuwe opzet worden transportbegeleiders medeverantwoordelijk en aansprakelijk voor uitzonderlijk vervoer. Een van de overtredingen betreft het begeleiden van een transport waarvoor geen ontheffing is afgegeven of niet aan de beperkingen van rijtijd of route wordt voldaan, of met één begeleider wordt gereden in plaats van de voorgeschreven 2 begeleiders.

We hebben inmiddels van onze transportbegeleiders vernomen dat zij aan de hand hiervan ook genoodzaakt zijn om hier strikt naar te handelen.

Meer nieuwsberichten lezen?